Rendezés

Keresés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a D-Card Marketing Kft. (1055 Budapest, Stollár Béla utca 22. fsz., Cg. 01-09-971157, a továbbiakban: „D-Card Marketing Kft.”) kizárólagos tulajdonában álló és az D-Card Marketing Kft. által működtetett kedvezmenyorszag.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználásának a feltételeit. A Weboldalunkhoz való csatlakozás, azon való böngészés, a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a Weboldalon, illetve azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási feltételek rendelkezései az irányadóak.

 

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt használja, azon böngészik (a továbbiakban: a „Felhasználó”). A Weboldal használatával , illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételek ily módon történő elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi. A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Felhasználási Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Felhasználási Feltételek publikálásra kerültek a Weboldalon. A Weboldal üzemeltetői mind a jelen Felhasználási Feltételekben, mint a Weboldalon  is szerepelhetnek. Felhasználó  tudomásul  veszi,  hogy  2013.  Július  7.  napját  követően  megtett regisztrációjával  a  Szolgáltató  által  működtetett  valamennyi  szolgáltatáshoz,  illetve honlaphoz tartozó adatbázisba is regisztrálásra kerül. A Szolgáltató által működtetett honlapok  következők:  sporoljvelem.hu, kedvezmenyorszag.hu

 

A honlaphoz és a szolgáltatáshoz kapcsolódó általános rendelkezések

 

A Weboldal és az elérhető szolgáltatások jelen Felhasználási feltételek hatálya alá tartozik.

A Weboldalt a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe, tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése, az oldal számítástechnikai visszafejtése vagy feltörése szigorúan tilos.

A szolgáltatás és a Weboldal használatának lehetővé tétele nem jelenti az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását is. A szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefon-, telekommunikációs- és egyéb használati díjakért az D-Card Marketing Kft. felelősséget nem vállal.

 

A Weboldal egy, a közösségi vásárlás működési elvére alapuló olyan honlap, mely összegyűjti a különböző akciós ajánlatokat és a Felhasználó kattintása alapján átvezeti a Felhasználót a hirdetést megjelentető szolgáltató Weboldalára. A Weboldalon vásárlás nem történik, a Weboldal csupán egy gyűjtőoldal, ahol a különböző hirdetők saját hirdetéseikkel jelennek meg. D-Card Marketing Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Weboldal bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

A Weboldal működtetését az D-Card Marketing Kft. közvetítő szolgáltatóként, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi. D-Card Marketing Kft. közvetített szolgáltatásként a Weboldalon az általa szerződött partnerek ajánlatait jelenteti meg, kattintás esetén átnavigál a szerződött hirdető partner Weboldalára. D-Card Marketing Kft. kedvezményes ajánlatokat rendszeresen közöl a Weboldalon. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, erről D-Card Marketing Kft. a regisztrált Felhasználóit, valamint a hírlevélre regisztráció nélkül feliratkozott személyeket hírlevélben értesíti.

 

Regisztráció

 

A Weboldal egyes funkcióinak használatához, a szolgáltatások egy részének igénybevételéhez regisztráció nem szükséges.

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a KedvezményOrszág hírlevelére: ebben az esetben a „Feliratkozás hírlevélre” gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap. Ezt követően a KedvezményOrszág újabb ajánlatairól e-mailben értesítést kap. A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni.

 

A Weboldal használata

 

A Weboldal használatának általános feltételei

Felhasználó a Weboldal használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Következésképp az oldalt nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

 

Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik D-Card Marketing Kft.-val szemben az D-Card Marketing Kft. által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet D-Card Marketing Kft.-nek a Weboldal Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

 

Felhasználó D-Card Marketing Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában nem jogosult a Weboldalt reklámozás vagy egyéb promóciós célokból felhasználni, politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a Weboldalra feltöltött tartalmakat D-Card Marketing Kft. felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

 

Amennyiben D-Card Marketing Kft. tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni.

 

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy D-Card Marketing Kft. a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén D-Card Marketing Kft. jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.

 

Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

 

Szerzői jogok, védjegyek, márkanevek és logók

 

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az D-Card Marketing Kft., vagy Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

 

A Weboldalon található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag D-Card Marketing Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.

 

D-Card Marketing Kft. szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

A Weboldalon  megjelenő minden egyéb márkanév, logó, hacsak nem jelezték másképp, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

 

A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon nem tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. D-Card Marketing Kft. nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót  teljes körűen tájékoztassa, hogy mi tartozik a fenti törtvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban.

 

A felelősség korlátozása

 

Tekintettel arra, hogy D-Card Marketing Kft. a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében reklám tevékenységet végez, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások és Termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Szolgáltatást vagy Terméket nyújtó partnerhez fordulhat, akinek a Weboldalán vásárolt a Felhasználó.

 

D-Card Marketing Kft. nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. D-Card Marketing Kft.-t nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

D-Card Marketing Kft. a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli. Az oldal tájékoztató jellegű, minden esetben az átkattintás után a partner oldalán megtalálható információk alapjai az ajánlatnak.

 

Adatkezelés

 

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért D-Card Marketing Kft. a Felhasználó személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 

A Felhasználó által megadott személyes adatok (abban az esetben jut az D-Card Marketing Kft. személyes adathoz, ha a felhasználó emailt ír és abban közli, máshol nem tart nyílván ilyen jellegű adatokat) közül az D-Card Marketing Kft. csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy a tájékoztatást kaphasson a KedvezményOrszág fejlesztéséről, szolgáltatásairól a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint az D-Card Marketing Kft. hivatalos értesítéseiről.

 

A Felhasználóról az D-Card Marketing Kft. által nyilvántartott adatok, a D-Card Marketing Kft. által fenntartott adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és D-Card Marketing Kft., vagy a Felhasználó és a Partner között felmerülő kérdések, viták megoldására. D-Card Marketing Kft. garantálja, hogy a Felhasználók személyes adatait a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával, az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezeli.

 

Alkalmazandó jog

 

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

 

D-Card Marketing Kft.

1055 Budapest, Stollár Béla utca 22. fszt.
Cégjegyzékszám: 01-09-971157
Adószám: 23556210-2-41