Rendezés

Keresés

Adatkezelési Tájékoztató melléklete


D-Card Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Stollár Béla utca 22. fszt.,
e-mail: info@kedvezmenyorszag.hu, adószám: 23556210-2-41, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő.
Adatkezelő üzemelteti a következő weblapot: kedvezmenyorszag.hu (a továbbiakban: Weboldal).
E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köréről.

Rögzített, tárolt személyes adatok
 • e-mail cím
 • hírlevél kiküldések/megnyitások/kattintások
Adatkezelés célja
 • e-mail: hírlevél küldésre
 • hírlevél kiküldések/megnyitások/kattintások statisztikához
Adatkezelés jogalapja
 • szerződés teljesítése
 • marketing cél tekintetében érintett hozzájárulása
Adat kezelésének időtartama
 • adatok (fiók) érintett általi törléséig
 • vagy amennyiben az érintett szolgáltatást vett igénybe, akkor addig, amíg az erre vonatkozó szerződésből eredően követelések érvényesíthetőek (általános elévülési idő Ptk. Szerint 5 év)
 • vagy számviteli bizonylat esetében a megőrzési idő 8 év
Adat tárolásának helye, módja
 • harmadik személytől bérelt külső szervereken
Adattovábbítás másik adatkezelőnek, adatfeldolgozónak Adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet.
 • a Szolgáltató által harmadik féltől bérelt tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak az adatok (CG-Systems Kft., 1096 Budapest, Haller u. 26.)
Adatbiztonság (IT megoldások rövid leírása) A tárhely szolgáltató biztositja a szervereket, melyek tűzfallal védettek.